Олексій Васильєв :: Персональна сторінка :: Наука
Олексій Васильєв

Заставка >> Головна >> Наука Персональна сторінка

Для студентів


Матеріали до лекційних курсів

Додатково


Наукові дослідження

Область наукових інтересів:

 • Фізика рідин: теорія та моделювання
 • Рідкі кристали та рідини з домішками
 • Біофізика синапсів та моделювання екосистем
 • Системи з ройовим інтелектом
 • Математична економіка
 • Моделювання соціально-політичних процесів
 • Математична лінгвістикаСписок публікацій


Математична лінгвістика
 1. Васильєв О.М., Чалий О.В., Васильєва І.В. Про "екзотичні" задачі фізики, Вінні-Пуха та закон Зіпфа // Журнал фізичних досліджень, т.17, №1, 2013, С.1001.
Економіка: математичне моделювання
 1. Васильєв О.М., Решетняк В.Ю. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття // Банківська справа, № 4-5, 2015, С. 91.
 2. Васильєв О.М. Принципи скорингового моделювання // Вісник Національного Банку України, № 5, 2014, С. 40.
 3. Васильєв О.М. Використання вейвлет-перетворень для аналізу часових рядів у економіці // Банківська справа, № 1-2, 2014, С. 12.
 4. Васильєв О.М., Чалий О.В., Моделювання макроекономічної динаміки методами еконофізики // Журнал фізичних досліджень, т.17, №4, 2013, С.4801.
 5. Васильєв О.М. Особливості застосування штучних нейронних мереж в економіко-математичному моделюванні // Банківська справа, № 8, 2013, С. 50.
 6. Васильев А.Н. Перспективы и принципы применения нейронных сетей в скоринговом моделировании // Банковское дело, №9, 2013, С. 75.
 7. Васильєв О.М. Синергетична модель саморегулювання ринку праці в умовах кризи // Банківська справа, № 6, 2013, С. 91.
 8. Васильев А.Н. Особенности скорингового моделирования на основе линейных рейтинговых функций // Банковское дело, №6, 2013, С. 75.
 9. Васильєв О.М. Оптимізація оподаткування на основі виробничої функції // Банківська справа, № 4, 2013, С. 55.
 10. Васильєв О.М. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа, № 2, 2013, С. 73.
 11. Васильєв О.М. Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України // Банківська справа, №1, 2012, С. 59.
 12. Васильєв О.М. Прогнозування рівня безробіття в Україні // Економіка України, №4, 2012, С.41.
 13. Васильєв О.М. Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП // Економіка України, №10, 2011, С. 60.
 14. Васильєв О.М. Синергетичні підходи в антикризовому регулюванні // Економіка України, №9, 2010, С. 34.
 15. Васильєв О.М. Синергетичні підходи в економічній теорії // Економіка України, №5, 2007, С. 75.
 16. Васильев А.Н. Модель самоорганизации рынка труда // Экономика и математические методы, т.37, №2, 2001, С. 54.
Біофізика: синаптична передача імпульсів
 1. Chalyi A.V., Vasilev A.N., Zaitseva E.V. Synaptic Transmission as a Cooperative Phenomenon in Confined Systems // Condensed Matter Physics, V.20(1), 2017, P.13804.
 2. Васильєв О.М., Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одномірній системі // Журнал фізичних досліджень, т.19, №1/2, 2015, С. 1801.
 3. Васильев А.Н., Кулиш А.В. Влияние диффузии медиатора на триггерный режим работы синапса // Биофизика, т.59, №2, 2014, С.373.
 4. Брайченко С.І., Васильєв О.М. Моделювання активації постсинаптичної мембрани // Журнал фізичних досліджень, т.16, №4, 2012, С. 4802.
 5. Васильев А.Н., Кисляк С.В. Модель экзоцитоза медиатора в синапс // Физика живого, т. 18, №2, 2010, С.47.
 6. Васильєв О.М., Кисляк С.В. Двопулова кінетична модель активації синапсу // Журнал фізичних досліджень, т.14, №4, 2010, С.4801.
 7. Васильев А.Н., Чалый А.В. Триггерный режим работы синаптического канала // Биофизика, т.55, №4, 2010, С.523.
 8. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кооперативний режим роботи синаптичного каналу // Український фізичний журнал, т.54, №12, 2009, С.1183.
 9. Chalyi A.V., Vasilev A.N., Synaptic transmission as the cooperative process // Physics of the alive, V.10, N1, 2000, P.32.
 10. Васильев А.Н. Моделирование распространения сигнала в нейронных сетях // Физика живого, т.7, №1, 1999, С.103.
Фізика: рідкі кристали
 1. Васильев А.Н., Подоляк Н.П. Влияние магнитного поля на профиль директора в нематическом слое с искривленной поверхностью // Кристаллография, т.55, №2, 2010, С.332.
 2. Васильєв О.М., Подоляк Н.П. Поворотна деформаційна нестійкість у нематику внаслідок викривлення поверхні прошарку // Журнал фізичних досліджень, т.12, №4, 2008, С.4601.
 3. Zadorozhnii V.I., Vasilev A.N., Reshetnyak V.Yu., Thomas K.S., Sluckin T.J. Nematic director response in ferronematic cells // Europhys. Lett., V.73, N3, 2006, P.408.
 4. Васильев А.Н. Исследование жидкокристаллических систем с примесями методами матричного формализма // Теоретическая и математическая физика, т.147, №2, 2006, С.323.
 5. Васильєв О.М., Голобородько Н.О. Флуктуації параметра порядку в смектичному рідкому кристалі з домішками // Журнал фізичних досліджень, т.9, №4, 2005, С.316.
 6. Васильєв О.М., Голобородько Н.О. Розподіл параметра порядку слабовпорядкованої рідкої системи з домішками // Журнал фізичних досліджень, т.9, №1, 2005, С.26.
 7. Pinkevich I.P., Vasilev A.N. Correlation properties of thermal orientation fluctuations in nematic liquid crystals with macroscopic inclusions // Functional Materials, V.12, N2, 2005, P.345.
 8. Pinkevich I.P., Vasilev A.N. Thermal Fluctuations of Director Orientation in Nematic Liquid Crystals with Inclusions // Condensed Matter Physics, V.8, N4(44), 2005, P.779.
 9. Pinkevich I., Vasyljev O. Correlations of Thermal Director Fluctuations in Filled Liquid Crystals // Molecular Crystals and Liquid Crystals, V.413, N5, 2004, P.231.
 10. Васильєв О.М., Пінкевич І.П., Чалий О.В. Кореляція флуктуацій параметра орієнтаційного порядку в ізотропній фазі рідкого кристалу // Український Фізичний Журнал, т.46, №10, 2001, С.1051.
 11. Васильев А.Н., Пинкевич И.П., Слуцкин Т.Дж.Корреляции флуктуаций ориентации директора в нематическом жидком кристалле при наличии микроскопических примесей // Письма в ЖЭТФ, т.80, вып.5, 2004, С.372.
Фізика: теорія рідин
 1. Chalyi A.V., Bulavin L.A., Chekhun V.F., Chalyy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N., Zaitseva E.V., Khrapijchyk G.V., Siverin A.V., Kovalenko A.V. Universality classes and critical phenomena in confined liquid systems // Condensed Matter Physics, v. 16, N2, 2013, P. 23008.
 2. Васильев А.Н., Гордийчук П.И. Распределение плотности бинарной жидкости в цилиндрической поре под действием внешнего поля // Теплофизика высоких температур, т.49, №1, 2011, С.64.
 3. Васильєв О.М., Гордійчук П.І. Розподіл рідини в обмеженій системі під дією неоднорідного потенціалу // Український фізичний журнал, т.55, №2, 2010, С.193.
 4. Васильєв О.М., Гордійчук П.І.Розподіл рідини в циліндричній кюветі в околі критичного стану // Журнал фізичних досліджень, т.14, №2, 2010, С.2001.
 5. Васильев А.Н., Кулиш А.В. Распределение жидкости и эффективный потенциал в ограниченной системе специальной геометрии // Теоретическая и математическая физика, т.163, №1, 2010, С.156.
 6. Васильєв О.М. Профіль густини багатокомпонентної рідини в циліндричній порі // Журнал фізичних досліджень, т.13, №1, 2009, С.1001.
 7. Васильєв О.М., Чалий О.В. Розрахунок парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідини з урахуванням індексу аномальної розмірності // Український фізичний журнал, т. 53, №9, 2008, С.862.
 8. Chalyi A.V., Bulavin L.A., Chalyy K.A. Chernenko L.M., Vasilev A.N., Zaitseva E.V. Critical properties of soft matter at restricted geometry as emerging problem: fundamentals and biological applications // NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry. Soft Matter under Exogenic Impacts, V.242, 2007, P.399.
 9. Васильев А.Н. Корреляционные функции многокомпонентной жидкости в приближении аномальной размерности // Теоретическая и математическая физика, т.153, №1, 2007, С.124.
 10. Васильев А.Н. Расчет профиля плотности многокомпонентной жидкости с геометрией плоского слоя // Теоретическая и математическая физика, т.151, №1, 2007, С.149.
 11. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Critical Parameters and Pair Correlations in Confined Multicomponent Liquids // Condensed Matter Physics, V.46(1), 2006, P.65.
 12. Васильев А.Н. Парные корреляции в низкоразмерной системе // Теоретическая и математическая физика, т.147, №1, 2006, С.130.
 13. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Critical Phenomena in Filled Liquid Systems // Ukr. Jour. Phys., V.51, N1, 2006, P.18.
 14. Васильев А.Н. Парные корреляции в многокомпонентной жидкости в пористой среде // Теоретическая и математическая физика, т.146, №3, 2006, С.526.
 15. Васильев А.Н., Чалый А.В. Особенности критического поведения пространственно-ограниченной системы со сложной геометрией // Теплофизика высоких температур, т.44, №1, 2006, С.113.
 16. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Pair correlation functions and critical parameters of finite-size multicomponent liquid system // Ukr. Jour. Phys., V.50, N5, 2005, P.464.
 17. Васильев А.Н. Особенности критической опалесценции света в многокомпонентной пространственно ограниченной системе // Оптика и спектроскопия, т.98, №6, 2005, С.975.
 18. Васильев А.Н. Критические флуктуации и кроссоверные явления в системе со слоистой структурой // Поверхность, №7, 2005, С.107.
 19. Васильєв О.М., Чалий О.В. Усунення сингулярностей кореляційних функцій багатокомпонентної суміші // Вісник Київського університету, №7, 2005, С.40.
 20. Васильєв О.М., Чалий О.В. Несингулярні вирази для парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідкої системи // Журнал фізичних досліджень, т.50, №9, 2005, С.947.
 21. Васильєв О.М. Отримання парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідини методом діагоналізаціі системи інтегральних рівнянь // Журнал Фізичних Досліджень, т.9, №3, 2005, С.210.
 22. Васильев А.Н. Метод диагонализации парных корреляционных функций для многокомпонентной жидкой системы // Теоретическая и математическая физика, т.142, №3, 2005, С.569.
 23. Васильев А.Н. Исследование бинарных жидких систем методом корреляционных функций // Поверхность, №5, 2005, С.106.
 24. Chalyi A.V., Chalyy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical Phenomena in Confined Binary Liquid Mixtures // NATO Science Series. Mathematics, Physics and Chemistry, V.157, 2004, P.143.
 25. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод усунення сингулярностей у виразах для парних кореляційних функцій багатокомпонентної рідкої системи // Журнал фізичних досліджень, т.8, №3, 2004, С.241.
 26. Васильев А.Н. Структура корреляционных функций многокомпонентной жидкой системы в широкой окрестности и вблизи критического состояния // Поверхность, №2, 2004, С.33.
 27. Васильев А.Н. Многокомпонентная жидкая система в критической области при наличии пространственного ограничения // Теплофизика Высоких Температур, т.42, №4, 2004, С.646.
 28. Васильев А.Н. Матрично-операторный формализм в исследовании пространственно-ограниченных многокомпонентных жидких систем // Теоретическая и Математическая Физика, т.139, №2, 2004, С.331.
 29. Васильєв О.М. Вплив граничних умов на характер критичної поведінки багатокомпонентної просторово обмеженої рідкої системи // Журнал Фізичних Досліджень, т.7, №4, 2003, С.387.
 30. Васильев А.Н. Парные корреляции в многокомпонентной анизотропной жидкости // Теоретическая и Математическая Физика, т.135, №2, 2003, С.315.
 31. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Correlative behavior of anisotropic binary liquid system in three-moment approximation // Journal of Physical Studies, V.7, №1, 2003, P.79.
 32. Васильев А.Н. Симметрия корреляционных функций бинарной жидкости в приближении Орнштейна-Цернике // Поверхность, №12, 2001, С.83.
 33. Chalyi A.V., Chaliy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical phenomena in finite-size binary liquid mixtures with reduced geometry // Journal of Molecular Liquids, V. 93, 2001, P.127.
 34. Васильєв О.М., Чалий О.В. Вплив обмежуючої поверхні на анізотропні властивості рідкої системи в околі критичного стану // Журнал Фізичних Досліджень, т.5, №2, 2001, С.121.
 35. Васильєв О.М. Вплив анізотропії на кореляційні властивості системи низької розмірності // Вісник Київського Університету, серія «фізико-математичні науки», вип.2, 2000, С.491.
 36. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод Мюнстера для бінарних сумішей // Журнал фізичних досліджень, т.4, №3, 2000, С.266.
 37. Chalyi A.V., Chaliy K.A., Chernenko L.M., Vasilev A.N. Critical behavior of confined systems // Condensed Matter Physics, V.3, N2(22), 2000, P.335.
 38. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод інтегральних рівнянь для бінарних рідин // Вісник Київського Університету, серія «фізико-математичні науки», вип.1, 2000, С.435.
 39. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кореляційні властивості просторово обмежених анізотропних середовищ при використанні методу Мюнстера в трьохмоментному наближенні // Журнал фізичних досліджень, т.4, №2, 2000, С.149.
 40. Chalyi A.V., Vasilev A.N. Correlation properties, critical parameters and critical light scattering in finite-size systems // Journal of Molecular Liquids, V.84, 2000, P.203.
 41. Васильєв О.М., Чалий О.В. Метод Мюнстера для тримоментного наближення і зсув критичних параметрів в анізотропній необмеженій системі // Український Фізичний Журнал, т.45, №1, 2000, С.118.
 42. Васильєв О.М., Чалий О.В. Кореляційні властивості просторово обмежених систем в наближенні Мюнстера // Український Фізичний Журнал, т.43, №5, 1998, С.572.


Олексій Васильєв :: www.vasilev.kiev.ua :: alex@vasilev.kiev.ua :: сайт змінено 13.05.2017